[VIDEO] – Ștefan Dimitrescu – Interior țărănesc

Ștefan Dimitrescu ne cheamă să pășim într-o lume a amintirilor, a fotografiilor îngălbenite de timp, puse în cerdac lângă salcia care vădește nimbul icoanei. El este cel care poate să răzbată spre Interior, reușește să se despartă de al lui în repetate rânduri pentru a-l vădi pe al nostru.

Drumul artistului este copleșitor, pribegia este iminentă, doar așa stările sale își păstrează prospeţimea dorită a picturii și putem spune, cum a făcut colecţionarul Chiricuţă privind într-o lucrare de Ștefan Dimitrescu, intitulată Bucătărie la ţară: „Tabloul ăsta m-a dus într-o altă lume decât aceea în care trăiesc zilnic”. Ca noi să fim duși spre alte lumi decât cele în care trăim zilnic, artistul trebuie să se nască în fiecare clipă și să moară pentru noi tot în fiecare clipă petrecută în faţa pânzei albe; doar atunci poate trăi tinereţea inepuizabilă, eternă, a creaţiei descoperite prin interioarele sale.

Priviţi atent lucrarea lui Ștefan Dimitrescu, priviţi-o cu toată fiinţa, cu toată chemarea – ea întrezărește încet o poartă larg deschisă, devenind un interior al interioarelor.

Îndrăgiţi interiorul ca într-o aducere-aminte, simţiţi-l de la prima atingere și începeţi să trăiţi profund tristeţea lui. În cele din urmă, când îl vom avea mereu la îndemână, ne vom obișnui cu el și-l vom uita. Îl vom iubi din nou în ceasul când fie el, fie noi va trebui să plecăm, doar atunci prin înţelegerea deplină vom cunoaște: Descoperirea și Despărţirea.