Cum începi amenajarea interioară? Trei idei de bază

Eşti pe picior de pornire a palpitantului proces de reamenajare al locuinţei iar mintea ta deja dӑ pe afarӑ de idei, inspiraţie şi planuri? Ţi-ai fӑcut boarduri pe Pinterest, ai luat la picior magazinele, ai stive întregi de reviste dar din cauza diversitӑţii, parcӑ nu te poţi decide și ai devenit şi mai confuz? Nu trebuie sӑ te agiţi sau sӑ disperi, chiar şi profesioniştii mai pӑţesc asta, însӑ majoritatea designerilor se lasӑ ghidaţi de câteva noţiuni de bazӑ pentru a-şi menţine o oarecare ordine în idei.

Spaţiul

noţiuni esenţiale în amenajӑrile interioare

Având în vedere cӑ îţi doreşti sӑ amenajezi o camerӑ, primul şi cel mai important element este spaţiul. Atunci când reuşeşti sӑ înţelegi cu adevӑrat spaţiul cu care lucrezi, împreunӑ cu dimensiunile şi proporţiile care îl descriu, îţi va fi mult mai uşor sӑ îţi imaginezi acelaşi spaţiu amenajat, completat cu finisaje şi obiecte. Uitӑ-te bine la încӑperea pe care îţi doreşti sӑ o reamenajezi şi încearcӑ sӑ ţi-o imaginezi goalӑ, iar apoi schițeazӑ un mic plan, alӑturi de dimensiuni. Odatӑ ce vei vedea mai bine cu ce ai de-a face, îţi va fi mai uşor sӑ întelegi de ce nu ai loc de patul ӑla enorm sau pur şi simplu sӑ îţi faci un plan mai realist despre ce va intra în încӑperea ta, astfel încât totul sӑ fie suficient, dar nu sufocant. 

Funcţiunea şi funcţionalitate

noţiuni esenţiale în amenajӑrile interioare

Dupӑ ce ai reuşit sӑ înţelegi cât de cât spaţiul cu care ai de-a face şi proporţiile sale, e bine sӑ te gândeşti la funcţiunea pe care o va avea acesta. Nu te gândi doar la ce rol va îndeplini el în locuinţӑ, ci şi cine îl va folosi, cât de des, şi cât de funcţional trebuie sӑ fie. Bun, te-ai gândit sӑ îţi reamenajezi bucӑtӑria, însӑ nu e suficient sӑ te gândesti doar la câteva electrocasnice şi un blat amӑrât de lucru. Se va gӑti zilnic? Se va lua şi masa în bucӑtarie? De cât spaţiu pentru depozitare ai nevoie? Cu cât îţi vei pune mai multe întrebӑri practice despre cum va funcţiona spaţiul pe care îl amenajezi, cu atât rezultatul final va unul mai practic, mai de success şi mai elegant. 

Stil

Lӑsând moda şi diversele trenduri la o parte, designerii înteleg că alegerea stilului potrivit este o opţiune profund personalӑ, dar foarte importantӑ pentru viitoarea amenajare. Degeaba toţi prietenii tӑi laudă stilul minimalist dacӑ ţie ţi se pare rece şi lipsit de personalitate. Având în minte mereu spaţiul pe care încerci sӑ îl amenajezi şi funcţiunea sa, încearcӑ sӑ te orientezi spre un stil, sau stiluri, de ce nu, care sӑ te reprezinte şi care sӑ fie realiste pentru modul tӑu de viaţӑ. Alege culorile în funcţie de preferinţele personale, dar ţine cont şi de efectele psihologice pe care le pot avea şi exploateazӑ-le în beneficiul tӑu. Şi finisajele trebuie alese tot în funcţie de gusturi, însӑ şi în stransӑ legaturӑ cu funcţiunea încӑperii dar şi cu câteva considerente practice în minte. Nu are rost sӑ te îndrepţi cӑtre un anumit stil dacӑ acesta este pretenţios şi te va face sӑ pierzi ore bune ca sӑ îl menţii.

Procesul de reamenajare al unei locuinţe poate pӑrea o corvoadӑ atunci când nu ştii de unde sӑ începi sau ce vrei sӑ faci, însӑ dacӑ îţi faci un plan din timp, îţi poţi realiza cu succes viziunea şi cu un minim de efort. Diversitatea surselor de inspiraţie îţi poate îngreuna şi mai mult situaţia, însӑ atunci când ştii ce ai de fӑcut, lucrurile se vor ordona de la sine.