Termeni și condiții de utilizare www.cavaleria.ro

Site-ul www.cavaleria.ro este proprietatea SC COMEDIA INTERACTIVE SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.cavaleria.ro, numit generic în continuare CAVALERIA.

Accesul și utilizarea site-ului CAVALERIA se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecintele care decurg din acceptarea lor.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații în format text, foto sau video în interes personal.

CAVALERIA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CAVALERIA ofera acces liber la site-ul www.cavaleria.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informațiile existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale.

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de CAVALERIA sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără un acord scris al CAVALERIA sau al partenerilor săi.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea CAVALERIA sau a clienților săi.

CAVALERIA sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse. CAVALERIA nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. CAVALERIA nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despagubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de CAVALERIA prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislatia românească sau internatională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică raspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

CAVALERIA își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, daca există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita CAVALERIA sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricarui sistem din rețeaua CAVALERIA sau a rețelei CAVALERIA sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua CAVALERIA care nu sunt publice, fără autorizație;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua CAVALERIA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine raspunderea civilă sau penală. CAVALERIA va investiga faptele care implică asemenea încalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

CAVALERIA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

CAVALERIA nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

CAVALERIA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost facute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că ințelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

– utilizarea site-ului CAVALERIA se face pe propria răspundere. CAVALERIA este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

CAVALERIA nu oferă nici o garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră,

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumparăte sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele,

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul CAVALERIA sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

CAVALERIA nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă CAVALERIA a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul CAVALERIA;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Daca se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de CAVALERIA, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@cavaleria.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. CAVALERIA își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. CAVALERIA nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului să u.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului CAVALERIA pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele online de pe site-ul CAVALERIA, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date CAVALERIA și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de catre CAVALERIA și de partenerii săi agreați.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispozitie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în intregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile www.cavaleria.ro, condiționate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, CAVALERIA nu își asumă nicio responsabilitate față de consecintele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@cavaleria.ro, CAVALERIA se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CAVALERIA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, daca aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

CAVALERIA nu raspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

CAVALERIA nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa de email sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile CAVALERIA.

Politica site-ului CAVALERIA este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, CAVALERIA își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea CAVALERIA, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către CAVALERIA, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși în pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

CAVALERIA foloseste “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul CAVALERIA pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori.

Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul CAVALERIA și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

CAVALERIA își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe site.