În foarte puţin timp, vom sărbători cu toţii Ziua Naţională, dar şi 100 de ani de la Marea Unire, iar cu ocazia acestui eveniment istoric te-ai gândit cum ţi-ai putea decora şi tu locuinţa cu elemente tradiţionale româneşti, în câţiva paşi simpli şi ieftini. Ştim că nu îţi doreşti să umpli toţi pereţii cu steaguri şi portrete ale diverşilor conducători, aşa că am vrea să îţi propunem integrarea unor simboluri şi elemente tradiţionale româneşti, care să aducă puţin din moştenirea noastră în amenajările tale. Din păcate, în ultimii ani, o amenajare cu iz tradţional te-a făcut să te gândeşti la diverse hanuri şi restaurante de calitate îndoielnică, însă tradiţia poate fi integrată uşor şi cu gust, dar şi cu măsură.

Ceramicӑ autenticӑ româneascӑ

Ceramica româneascӑ, produsӑ de meşteşugarii populari autentici, este extrem de apreciatӑ atât în Europa, cât şi în restul lumii, diverse piese regӑsindu-se chiar şi în amenajӑrile unor designeri celebrii. Frumuseţea diverselor strӑchini, oale şi carafe este datӑ atât de formele şi proporţiile pӑstrate încӑ din vechime, dar şi de culorile spectaculoase şi elementele pictate, iar fiecare zonӑ a ţӑrii se desosebeşte prin ceva specific. În ultimul an, în reviste au tot apӑrut compoziţii din farfurii pictate aşezate pe perete, ca elemente decorative, însӑ românii aveau acest obicei de sute de ani. În locul unor farfurii fӑrӑ personalitate, alege câteva cu tradiţie, produse de meşteri locali, şi învioreazӑ-ţi astfel locuinţa. Poţi face un amalgam, adӑugând câte o piesӑ din fiecare regiune a ţӑrii, sau poţi alege unele din zona din care te tragi sau cele care ţi se par cӑ s-ar potrivi cel mai bine din punct de vedere coloristic. De exemplu, ceramica de Marginea este de culoare neagrӑ, cea de Corund de culoare albӑ, pictatӑ cu elemente verzi sau albastre, iar cea de Horez adoptӑ şi combinӑ mai multe nuanţe şi culori. Cu ajutorul unor suporturi speciale, monteazӑ aceste farfurii pe perete şi creazӑ un accent decorativ mai deosebit.

Textilele tradiţionale româneşti

Şi textilele româneşti se bucurӑ de un succes extraordinar în lume, mai anul trecut ia apӑrând chiar şi pe podiumuri. De ce sӑ nu îţi transformi şi tu locuinţa cu câteva ţesӑturi autentice? Realizate de meşteri ce pӑstreazӑ o traditie veche de secole, ţesӑturile noastre tradiţionale s-au remarcat prin culorile frumoase, dar şi prin modelele complexe şi spectaculoase. În locul unor feţe de masӑ sau de pernӑ de serie, din diverse marketuri, alege unele ţesute manual, cu o dantelӑrie deosebitӑ şi de bun gust. Poţi pune şi câteva ştergare pe masӑ, pentru a da culoare atmosferei, iar dacӑ ai dat peste nişte ii interesante sau chiar costume populare ţesute cu fir de aur, le poţi înrӑma pentru a le expune ca opere de artӑ, cӑci cam asta sunt. Nu neglijӑm nici podelele, covoarele tradiţionale româneşti fiind extrem de atrӑgӑtoare, de rezistente, dar şi cӑlduroase.

Mӑşti, împletituri şi obiecte sculptate

Pe lângӑ frumoasele obiecte din ceramicӑ şi ţesӑturile deosebite, poporul nostru se mândreşte şi cu obiecte speciale fӑcute din împletituri, prin diverse lucruri practice din lemn sculptat cu mӑiestrie dar şi prin mӑşti populare, care înca se mai folosesc la diverse sӑrbӑtori. Toate aceste elemente decorative te pot ajuta sӑ îţi înfrumuseţezi cӑminul, dar şi sӑ îi dai mai multӑ personalitate. Lingurile din lemn sculptat îţi pot decora bucӑtӑria, alӑturi de câteva oale sau carafe pictate, dar pot fi şi folosite oricând, dacӑ e nevoie. Coşurile împletite din rӑchitӑ, pӑnuşӑ sau papurӑ te pot ajuta sӑ fi mai ordonat iar un cufӑr deosebit din lemn sculptat îţi pot proteja şi gӑzdui aşternuturile, pӑturile şi pernele. Mӑştile tradiţionale, fӑcute de meşteri, pot lua locul unor tablouri impersonale, dând un aer rustic şi special oricӑrei încӑperi. 

Orice obiect tradiţional ieşit din mâinile unui artist autentic poate aduce puţinӑ tradiţie în locuinţa ta iar frumuseţea acestor obiecte stӑ în faptul cӑ le poţi aşeza şi expune aşa cum îţi place. Atunci când vrei sӑ aduci puţin din spiritul românesc, trebuie sӑ ţi cont doar de douӑ reguli: sӑ foloseşti doar obiecte tradiţionale autentice, evitând imitaţiile de prost gust, şi sӑ nu exagerezi, alӑturând prea multe sau mult prea diferite în acelaşi spaţiu. 

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.